=hornictvi.info=

Historii nejen hornictví a lomařství se věnuje samostatná podstránka http://podzemi.solvayovylomy.cz (dříve také www.hornictvi.info) našeho tragicky zesnulého kamaráda Vladislava Konvičky zvaného Hobousák.