znak
Společnost Barbora z. s.

Solvayovy lomy
   Kontakt
   Jak k nám
   Otevírací doba
   Aktuality
   Skanzen
   Fotogalerie
   Historie
   Exponáty
   Kalendář akcí
   Odkazy
   Partneři
   Poptávka

Webhosting zdarma posktyl: BANAN Webhosting Děkujeme!

Technické památky
   Náš vozový park
   Typy lokomotiv
   Podzemí
   Staré stroje

English
Deutsch
TOPlist
Odkazy na podobné organizace
   Odkazy   

Odkazy na stránky věnované Českému krasu

Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras Chráněná krajinná oblast Český kras se nachází jihozápadně od města Prahy a je velmi cenným územím s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů a významných geologických útvarů a také turisticky velmi zajímavým a vděčným cílem jednodenních výletů s možností projít se po naučných stezkách krásným prostředím smíšených lesů a vápencových lůmků. Na jaře zde najdete bohatou květenu, na podzim je krajina překrásně zbarvena, ale i v létě a v zimě má prostředí Českého krasu své kouzlo.
Svatý Jan pod Skalou Jedna z nejmalebnějších obcí Českého krasu s historickými památkami a oplývající mnoha přírodními krásami je právě Svatý Jan pod Skalou. Svou historii počítá od konce 9. století, kdy se zde podle legendy, v jeskyni pod mohutnou skalní stěnou, usadil křesťanský mnich, poustevník Ivan. 
ČSOP Paraple Na těchto stránkách naleznete něco o naší činnosti, o tom co nás zajímá a také nějaké fotografie převážně z Českého krasu
ČSS 1-05 Geospeleos Stránky spřátelené jeskyňářské skupiny, jejíž někteří členové jsou i členy Společnosti Barbora. Stovky fotek z jeskyní, desítky map a vyprávění z jeskyňářských akcí, to je nejslavnější skupina Geospeleos.

 

Odkazy na stránky s železniční tématikou

Výtopna Zlíchov Muzejnický spolek na pražském Zlíchově. Hlavním posláním sdružení jsou renovace parních a motorových lokomotiv z produkce ČKD a provoz historických vlaků.
Jindřichohradecké místní dráhy Dvě úzkorozchodné dráhy vedoucí z Jindřichova Hradce do Obrataně a Nové Bystřice. Rozchod je 760mm a délka 79km. Tři parní lokomotivy a ucelená historická souprava obohacují všední provoz.
Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky Hradec Králové Stálá muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky v Hradci Králové složená z venkovní (návěstidla, kolejové brzdy, kompresorovna, zvonková návěst) a vnitřní části expozice (dopravní kancelář, společný vývoj prvků sdělovací a zabezpečovací techniky atd.) .
Společnost železniční - výtopna Jaroměř V blízkosti železniční stanice Jaroměř naleznete sto let starou rotundu původní výtopny parních lokomotiv, která poskytla přístřeší několika parním lokomotivám, elektrické akumulátorové lokomotivě Ringhoffer z roku 1916, autodrezíně a dalším exponátům, připomínajícím slavnou dobu páry na železnici.
Klub přátel lokálky Česká Kamenice - Kamenický Šenov Muzeální železnice, která vede romantickou kopcovitou krajinou s četnými lesy a pastvinami na rozhraní Českého Švýcarska, Českého středohoří a Lužických hor. Kategorii vozidel zde zastupují známe 310.006, 422.025 či "Hurvínkové" M131.1441 a M131.1477.
Technické muzeum Kopřivnice Expozice je seřazena do pěti etap vývoje kopřivnické automobilky. Muzeální sbírku tvoří 52 osobních, sportovních a nákladních automobilů. Expozici doplňuje 8 originálních podvozků a 21 typů motorů. Pro milovníky železnice je zde vystavená populární "Slovenská strela" - motorový vůz M290.002.
Muzeum Lužná u Rakovníka Muzeum Lužná je určeno především milovníkům parních lokomotiv. Kromě prohlídky parních lokomotiv jsou zde k dispozici i technologická zařízení určena pro jejich provozování. Tato zařízení jsou stále v provozu a jsou součástí muzeální expozice. Návštěvu muzea doporučujeme spojit s procházkou po okolní krajině.
Muzeum MHD Praha V tramvajové vozovně v Praze-Střešovicích se nachází jedinečná sbírka tvořena až čtyřmi desítkami historických vozidel MHD doplněných o modely, fotografie, historické dokumenty, jízdenky a plánky. Návštěvu muzea si můžete zpříjemnit i jízdou historickou tramvají.
Muzeum průmyslových železnic Hlavní expozice Muzea Průmyslových Železnic se nachází v Zastávce u Brna, kde přerozchodovávají normálněrozchodnou vlečku. Muzeum vlastní několik desítek lokomotiv. V součastné době není přístupné.
Průmyslové muzeum Mladějov na Moravě Hlavním lákadlem je úzkorozchodná drážka o délce 11 kilometrů a pravidelné parní jízdy.
Národní technické muzeum Praha V hlavní budově muzea se nachází 8 stálých expozic a okolo pět tisíc sbírkových exponátů. Expozice věnovaná historii dopravy je nejrozsáhlejší expozicí NTM. Na příznivce železniční dopravy zde čeká 13 železničních vozidel, z toho 8 parních lokomotiv. V podzemí je umístěna imitace rudného a uhelného dolu.
Expozice pardubického spolku historie železniční dopravy Spolek pečuje o dva motorové vozy řady M131.1 a přípojný vůz BDlm. V jeho sbírce je rovněž trolejbus Škoda 9 Tr HT26 čísla 353. Mezi další exponáty patří vlečný vůz B40, stavěcí kozlík (zařízení k obsluze návěstidel), označník zastávky MHD nebo vůz Tatra 111.
Technické muzeum Brno Technické muzeum v Brně se věnuje dokumentaci nejen historie, ale dle možností i současnosti městské dopravy. Kolekce historických vozidel městské dopravy je systematicky rozšiřována o představitele dosud provozovaných typů vozidel. Majetkem muzea jsou i další 4 expozice v okolí Brna.
Zubrnická museální železnice Na nádraží v Zubrnicích se nachází malé železniční muzeum se stálou expozici věnovanou trati V.Březno - Verneřice - Úštěk, malá dopravní kancelář s dobovým vybavením, soubor historických drezin, kolejový jeřáb z roku 1877, výsypný vůz Talbot z roku 1931 a jiná kolejová vozidla.
Iron monument club Plzeňský spolek provozující parní lokomotivy. Část spolku provozuje Plzeneckou železnici o rozchodu 600mm
Novopacká železnice Železniční fandové, kteří si postavili malou drezínku rozchodu 600mm, občas se vyskytnuvší v našem skanzenu.
Čiernohronská železnica
Železnica v Čermeľskej doline
Záhradná železnica Bobovec
HLÚŽ Kysuce - Orava
Na Slovensku je zachováno několik lesních železnic převážně rozchodu 760mm
STIFTERŮV POŠUMAVSKÝ ŽELEZNIČNÍ SPOLEK VIMPERK Spolek pracující na popularizaci a rozvoji železnice na Šumavě.

 

Odkazy na spolky s podobným zaměřením

Montánní společnost Montánní společnost vznikla se záměrem dokumentovat, chránit a propagovat technické památky báňské historie a je vlastníkem zrušeného dolu Skalka u Mníšku pod Brdy.
Okresní muzeum a knihovna Sokolov V muzeu je možné zhlédnout expozici o historii rudného a uhelného hornictví. Dále jsou zde k dispozici nerosty z regionu, ukázky flory a fauny, či vývoj historie a řemesel v oblasti od pravěku po současnost. Příznivce dopravy potěší expozice důlní horizontální i vertikální dopravy.
Expozice okresního muzea a knihovny Sokolov v Krasně V areálu muzea se nachází těžní věž, šachetní budova, strojovna, vrátnice a stavba jedné z nejstarších trafostanic na našem území. Muzeum je doplněno pozůstatky po těžbě a zpracování rud ve svém okolí, které budou zpřístupněny od objektu muzea systémem naučných stezek a chodníků.
Okresní muzeum - Hornické muzeum Příbram Toto Hornické muzeum je rozlohou areálu s 18 stálými expozicemi situovanými v 10 objektech největším hornickým muzeem v České republice. V rámci prohlídky lze absolvovat jízdu důlním vláčkem až na náraziště nejhlubší jámy březohorského rudního revíru - Prokopské jámy, hluboké 1600 m.
Důlní expozice Chrustenická šachta Ve stovkách metrů zpřístupněných chodeb je shromážděna řada unikátních exponátů připomínajících slavnou dobu hornictví a lomařství v této oblasti. Součástí prohlídky je i jízda důlním vlakem. Před vchodem do podzemí se nachází stála expozice o lomech Amerika u Mořiny.
Hornické muzeum OKD - důl Anselm Prezentace vývoje dobývání uhlí od roku 1782 po současnost v lokalitě bývalého dolu Anselm v Ostravě - Petřkovicích zahrnuje především stroje a zařízení, z nichž část je předváděna v provozu. Důlní expozice je zpřístupněna fáráním jámou.
Hornické muzeum Planá - štola Ondřej Šlik Hornické muzeum v Plané se nachází ve štole Ondřej Šlik, která bvyla vyražena koncem 16. století z jižní strany táhlého návrší, na kterém stojí historické jádro města. Celková délka důlních děl je sice jen 200 m, ale tvoří labyrint, který umožnil instalaci mnoha tématocky setříděných exponátů dokumentujících vývoj našeho hornictví.
Grafitový důl Český Krumlov Expozice je situována přímo v důlním provozu dolu Český Krumlov. Je tvořena prohlídkovým okruhem o délce asi 1800 m štolového horizontu dolu. První část (asi 1 km) absolvují návštěvníci důlním vláčkem, zbytek již pěšky, kde si prohlédnou technologii těžby grafitu. Bohužel, důl je v likvidaci, ale prohlídková trasa by zaniknout neměla. V současné době je pro veřejnost uzavřen.
Expozice těžby cínu Horní Blatná Expozice ve dvou sálech barokního domu č. 127 v Horní Blatné je věnována specifickému úseku dolování v Krušnohoří - těžbě a zpracování cínových rud v bývalých revírech Horní Blatná a Boží Dar.
Hornické muzeum Jiřetín pod Jedlovou Areál hornického muzea zahrnuje muzeum v centru obce s expozicí historie dolování v Jiřetíně a okolí, štolu svatého Jana Evangelisty zpřístupněnou v délce 360 m a naučnou stezku "Údolí Milířky", kde je vyznačeno 6 bývalých štol, 4 šachty a 1 lom.
Hornické muzeum Rudolfov Expozice dokládá historii těžby stříbra v Rudolfovském rudním revíru v letech 1385 - 1910, historii města i moderní dějiny. Muzeum navazuje na naučnou hornickou stezku "Rudolfovo město".
Hornické muzeum Zlaté Hory Muzeum zahrnuje kromě jiného expozici středověkého a současného hornictví v zlatohorském revíru.
Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem Pro hornickou expozici byly rekonstruovány dvě sklepní místnosti a vyraženo 15 m chodeb, které spolu se sklepy slouží jako ukázky důlních děl (mechanizace, výztuže, záchranářství). Podzemní expozice je ozvučena reálnými zvuky z důlního provozu.
  Městské muzeum ve Rtyni v Podkrkonoší V expozici dolování uhlí v Podkrkonoší jsou vystaveny kolekce kahanů, přileb, historických praporů, nářadí a modelů důlních zařízení, specifických pro podkrkonošské dolování.
Městské muzeum ve Stříbře Na nádvoří muzea je umístěna maketa štoly s důlními vozy a jinou technikou, v expozici je zachycena historie dolování od středověku až do konce 70. let 20. století, kdy byla těžba ukončena.
  Městské Vrbasovo muzeum ve Ždánicích Kromě jiného je v muzeu vystavena technika pro těžbu ropy a zemního plynu.
Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou Expozice je věnována dobývání jílových břidlic v regionu, po domluvě lze navštívit také nedalekou štolu na dobývání břidlice či vyzkoušet si práci ve štípárně.
Důl Michal v Ostravě - Michálkovicích Až do ukončení důlní činnosti v roce 1994 a zasypání těžní jámy v roce 1995 zůstal celý povrchový areál bez podstatnějších změn a představuje jedinečný soubor elektrických těžních strojů a kompresorů z počátků elektrifikace ponechaný v autentickém prostředí.
Muzeum Vysočiny, Jihlava Expozice Jihlavské dobývání stříbra zachycuje období největší slávy jihlavského hornictví a mincovnictví s ukázkami celků rudného dolu, huti a mincovny. Dále je zde expozice Nerostné suroviny Českomoravské vysočiny a na hradě Roštejn detašovaná expozice Kamenictví.
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně Simulované důlní pracoviště v podzemí kladenského zámku.Ve štole návštěvníci najdou ukázky vývoje hornické techniky na Kladensku, různé způsoby výdřevy, rubací techniku a osvětlovací techniku od olejových kahanů, přes karbidové svítilny až k současným elektrickým.
Okresní muzeum Kutná Hora V hrádku jsou umístěny tyto expozice: Vznik a výstavba královského horního města Kutné Hory, Svět stříbrné šlechty, Dílo havířské - technologie středověkého dolování, Verk čili Dílo mincovní - technologie zpracování a čištění surového stříbra, prubířství a mincovnictví, Středověký stříbrný důl Osel, Trejv - těžní stroj, Havířská osada.
Okresní muzeum Rakovník Expozice mineralogie a geologie s hornickým koutkem je zaměřena na hlubinnou a povrchovou těžbu černého uhlí a lupků. Je zde ukázka štoly lupkového dolu s veškerým vybavením, geologické mapy a fotografie.
Prácheňské muzeum v Písku Část expozice je věnována historii rýžování zlata v jižních Čechách a je zde i výstavka Nerostné bohatství Písecka.
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy Expozice geologie a hornictví dokumentuje těžbu a zpracování zlata v Čechách. Na nádvoří si mohou návštěvníci vyzkoušet rýžování zlata.
Regionální muzeum Teplice - expozice "Krupka a cín" V expozici v Krupce je soustředěna sbírka modelů dokumentujících těžbu a zpracování cínu. Je zde také expozice cínových výrobků a nádobí. V samostatném prostoru je vybudována ukázková štola rudného dolu ze začátku 20. století.
Skanzen "Důl Mayrau" Ve skanzenu jsou původní těžní stroje - parní šachty Mayrau a elektrický šachty Robert, je zde možnost prohlídky cvičného důlního trenažéru pro důlní záchranáře - Dýmnice a prohlídka uhelného porubu s dobývacím kombajnem.
Štola - hornický skanzen - OKD, důl Paskov Ukázková štola původně sloužila jako výukové dílo, kde na délce 150 metrů důlních chodeb byla vybavena běžná důlní pracoviště s technologickou návazností jako ve skutečném dole.
Podkrušnohorské
technické muzeum
Podkrušnohorské technické muzeum s hlavním zaměřením na historii dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve.