=rozvojové projekty=

V hlavě máme mnoho projektů aby se skanzen rozvíjel. Rádi bychom vám představili aspoň ty nejzásadnější, na kterých pracujeme, protože to jsou problémy, které nás pálí nejvice:

Depozitáře

Připravujeme výstavbu hal na uskladnění sbírkových předmětů mimo vliv povětrnostních podmínek. Zároveň chceme rozšířit i volné plochy na deponování strojů a zařízení mimo centrální výstavní plochy skanzenu.

Výtopna a dílenské zázemí

Připravujeme výstavbu budovy výtopny pro deponování a opravy parní lokomotivy Bronhilda. A nejen pro ní. Zároveň připravujeme další prostory pro využití jako dílny

Rekonstrukce střechy muzea

Střecha muzea je původní a díky tomu, že byla stavěná jako dočasná po dobu fungování lomu, tak má po sto letech nárok být řekněme za zenitem. Spolu se střechou budou nutné i zásahy do expozic a zázemí.

Dokončení prodloužení trati směr Bubovice

K dokončení základní kostry kolejiště skanzenu chybí větev do Bubovic. V současné době probíhá pozemková příprava, na menší části je trať již hotová definitivně (cca 200 m), k dokončení zbývá přibližně 1 kilometr včetně smyčky a nádraží. Část trati je nyní postavena v budoucí trase pro provoz drezín.

Orientační plán kolejiště je znázorněn na mapě.

Zázemí pro návštěvníky (parkoviště, přístupy, sociální zařízení)

Velkým problémem je zejména nedostatek parkovací kapacity v okolí, na řešení spolupracujeme s okolními obcemi.

To jsou naše velké projekty, které v současné době připravujeme. Žádný z nich není v současné zatím době v běhu s ohledem na povolovací procesy i naše finanční možnosti (Bronhilda byla opravdu velké sousto a ještě si chvíli budeme „lízat rány“), reálně se věnujeme zejména menším opravám a drobnému rozvoji. Chcete nás podpořit? Je to jednoduché…